اکو تبریز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
تعریف طراحی کاشت
جمله است از یک فرایند، هنر در نهایت علم . فرایند کاشت گیاهان در محیط از یک مفهوم انتزاعی در ذهن طراح شروع شده بعد از ترکیب با نیازهای محیطی و موقعیت مکانی در نهایت به طرح کشت مناسب می انجامد. از آنجا که در طراحی کاشت گیاهان سه اصل قشنگ یی ، عملکرد و اجرا و نگهداری مناسبی می بایست مد نظر قرار گیرد، می توان آنرا ترکیبی از علم و هنر طراح نیز دانست.


محوطه سازی

اصول طراحی کاشت
برای کاشت گیاهان از متد های مختلف ی می توان تبعیت کرد . طراح محیط از سو بایستی باویژگیها اقلیمی و محیط زیستی منطقه از قبیل خاک و هیدرولژی دما و بارش آشنا باشد و از طرف دیگر با ویژگیها فیزیولژیکی گیاهان مختلف تا بتواند بهترین گیاهان مناسب آن منطقه را بیابد .
از طرف دیگر طراح کاشت بایستی با بکار بردن اصول قشنگ یی شناسی قواعد فرم و بافت ورنگ ترکیب مناسبی ایجاد نماید که علاوه بر گیاهشناسی صحیح قشنگ و دلپذیر باشد .


اصولا می توان اصول زیر را جهت طراحی کاشت در محوطه سازی درنظر گرفت:1- اصل گزینش نوع محیط سبز
اولین گام برای جهت دادن اندیشه طراح جهت ایجاد یک محوطه کاربر ی آن محیط است . اینکه طراح بداند از کدام سبک و نوع باغسازی تبعیت خواهد کرد این سبک را هم می بایست بر اساس دلیل منطقی که می تواند عملکرد محوطه اقلیم منطقه، فرهنگ و... باشد ؛ گزینش نماید . به عنوان مثال طراح برای محوطه ساختمان اداری سبک رسمی (formal) و برای یک مهد کودک سبک ( informal )را گزینش کرده بر طبق آن نوع باغسازی را انتخاب می نماید.2- اصل گزینش بهترین مقیاس گیاهان
گیاهان را از لحاظ حداکثر افزایش به چند دسته تقسیم می کنند . درختان بلند درختان متوسط درختان کوتاه ، درختچه ها ،پیچ ها گلها گیاهان پوششی . اینکه با درنظر گرفتن سن بلوغ گیاه ، چقدر از سطح زمین فاصله خواهد گرفت ارتفاع نهایی بیشتر شدن گیاه معین می شود. با روش هایی مانند هرس و کنترل ابیاری و کود دهی می توان این حداکثر افزایش را تغییر داد. با درنظر گرفتن اینکه نهال 1 متری کاشته شده در سالهای آینده درختی تنومند خواهد شد بایستی گیاهان را گزینش و جا گذاری نمود .3- اصل تعریف غالبیت در طرح با تغییر نسبت مقیاس کشت به مقیاس معماری
گاه هدف ما از طراحی خرد و کوچک جلوه دادن ساختمانها و تاکید بر طبیعت است که اکثرا در سبکهای غیر رسمی طبیعت گرا بکار می رود . و گاه احتیاج داریم بر ساختمان و بنای معماری اصرار کنیم طبیعت را در مساوی آن خرد و ناچیز جلوه دهیم که در محوطه بناهای تاریخی وآرامگاههای مقدس به چنین عملی احتیاج داریم .به عنوان مثال می توان در محوطه سازی شهرک مسکونی کاشت درختان بلند گیاهکاری متراکم نسبت خیلی فضای سبز نسبت به سطح زیربنای ساختمانها می تواند محیط خشک سرد شهرک بتنی را به محوطه ای سر سبز قشنگ تبدیل نماید بر قیمت خانه های مجتمع بیفزاید وباعث آرامش و شادابی ساکنین شود . ولی همین عملکرد یعنی ایجاد یک فضای سبز پر دارو درخت متراکم در کنار یک اثر باستانی مانند برج آزادی تا کید بر ساختمان را از بین برده در نگاه اول دید را به خود متوجه می سازدو جلوه اثر را می زداید. از طرف دیگر برج در کنار یک گیاه زیاد کوتاه مانند چمن بلند تر و با ابهت تر جلوه می نماید تا در کنار درخت چنار بلند قامت .پس گزینش مقیاس طولی عرضی ارتفاعی فضای سبز هوش و ذکاوت طراح را می طلبد که اقلیم و کاربر د و فرهنگ جامعه را بشناسد و درست تصمیم گیری نماید.4-اصل بزرگنمایی فضا با بهره گیری از فنون طراحی کاشت
بزرگنمایی فضا را از طرق مختلف ی می توان انجام داد .
- از طریق قرار دادن درختان بلند در پس زمینه درختان متوسط قامت در بین زمینه و درختچه ها گلها وگیاهان پوششی در پیش زمینه
-از طریق قراردادن درختان با بافت نرم سبک در پس زمینه و درختان مبوسیله بافت در بین زمینه درختان بابافت خشن در پیش زمینه
- قرار دادن رنگهای گرم در پیش زمینه و رنگهای سرد در پس زمینه


5- اصل انطباق نیازهای گیاهان با شرایط محیطی
در صورتی که این اصل رعایت نشود تعرفه مراقبت به طور سر سام اوری بالا خواهد رفت با این وجود نتیجه مطلوب بدست نخواهد آمد.6- اصل زمینه سازی طرح با عناصر موجود درمحیط
باید افق دید بیننده از تمام جهات تحلیل شود و آنچه در زمینه و انتهای دید او قرار می گیرد ازنظر طراح دور نماند . برای مثال چنانچه انتهای طرح یک کوه در پس زمینه وجود دارد عناصر می بایست بر آن اصرار کنند تا دید به سوی کوه جلب شود اگر ساختمانهای با جلوه بد در پس زمینه است گیاهان می بایست نظر بیننده را به سوی دیگر متوجه کنند یا منظر زشت را حتی المقدوربپوشانند.7- تعریف ارتفاع گیاهان و مکان یابی کاشت آنان بر طبق نوع محیط
برای مثال درختان بلند مزاحم سیمهای برق نشوند یا جلوی پنجره ها را نپوشانند مانع وود نور نشوند . یا بر درخت دیگر سایه نیاندازند .ومانع بیشتر شدن درختان کوتاهتر نشوند.
از دیگر اصولی که می توان بطور گذرا به آنان اشاره کرد:
- طراحی معابر و ایجاد سادگی و زیبا یی کارایی در محل های گذشتن
- بکار گیری درختچه هایی که جاذب حشرات نیستند در کنار پنجره ها
- تنظیم طرح کاشت با توجه به دید کاربر از سمت پنجره ها ، درب ورود یا از جانب خیابان
- بهره گیری از خزاندارها به عنوان پس زمینه
- بزرگنمایی ساختمانهای کوچک در پارکها
- عدم تداخل محیط تاثیر گذار درختان با یکدیگر
- بهره گیری از خطوط شاخه های درختان
- توجه به منظره چهار فصل محوطه
- تغییر گیاهان پوششی در مناطق مختلف محوطه برای تعریف فضاهامراحل طراحی کاشت
می توان برای فرایند طراحی کاشت گیاهان در محوطه 8 وهله در نظر گرفت
وهله اول . ارزیابی سنجش سوابق تاریخی منطقه
باغسازی هر کشور در هر دوره تاریخی متاثر از سبک معماری و فرهنگ مردمان آن زمان بوده است . این امر در جزییات مناطق و شهرها با یکدیگر مفرق است . می توان با تحلیل تاریخی منطقه از ظهور اششتباهات فاحش پیشگیری کرد . غلط اتی مانند کاشت افرای ژاپنی در محوطه هایی که سابقا باغ ایرانی بوده و احتیاج به باز زنده سازی دارد.
وهله دوم : تجزیه و تحلیلی محیطی
اولین بار که جهت بازدید محوطه مورد نظر برای طراحی می روید اظهار نظر در مورد طرح گیاهان کار دشواری است . ولی با نگاه عمیق به محوطه های کاشته شده مجاور منطقه می توان گیاهان مناسب جهت محیط را به راحتی شناسایی کرد . اینکه در محوطه اطراف چه گیاهانی بکار فته استفاده ازکدام گیاه خوب یت امیز بوده خیلی مهم است . تجزیه تحلیل سایت عنوان مطلب ای است که پیشتر در باره آن بحث شده .
وهله سوم : گزینش چند ایده بر طبق محتوای طرح ، پروگرام طرح تجزیه و تحلیلها
گول اولین طرح و برداشت خود را میل کردن غلط ی است که آدم در بیشتر مراحل زندی خود انجام میدهد. اولین برنامه و ایده لزوما بهترین نیست . خوبتر است چند طرح در نظر گرفته شود از بین انها بهترین انتخاب گردد.
وهله چهارم : پرورش یکی از ایده ها و آفرینش طرح کامل
وهله پنجم : ترکیب بندی کلیه عناصر ایجاد وحدت در تمام اجزای مصنوع و نامصنوع در طراحی کاشت
وهله ششم: توسعه گسترش بستر گیاهی
وهله هفتم :کاشت گیاهان و اجرای عناصر باغ
وهله نهایی : مراقبت منظرنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 5 اسفند 1394
شنبه 28 دی 1398 05:26 ب.ظ
It's really a great and useful piece of information. I
am glad that you just shared this helpful
info with us. Please stay us up to date like this.
Thanks for sharing.
چهارشنبه 25 دی 1398 05:00 ب.ظ
Awesome post.
یکشنبه 15 دی 1398 01:22 ق.ظ
Heya great website! Does running a blog like this
take a lot of work? I've very little understanding of programming but I was hoping to start my own blog in the near
future. Anyhow, should you have any recommendations or tips
for new blog owners please share. I understand this is off subject but
I just had to ask. Cheers!
چهارشنبه 11 دی 1398 04:40 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular post!
It's the little changes that will make the most significant changes.
Thanks a lot for sharing!
سه شنبه 10 دی 1398 03:24 ب.ظ
I'm gone to say to my little brother, that he should also visit this web site on regular basis to obtain updated from latest gossip.
جمعه 29 آذر 1398 09:10 ق.ظ
After checking out a number of the articles on your site, I
really like your technique of writing a blog.
I book marked it to my bookmark site list
and will be checking back in the near future. Take a look at my website too and tell me how you feel.
چهارشنبه 20 آذر 1398 04:38 ق.ظ
Awesome article.
دوشنبه 11 آذر 1398 02:46 ق.ظ
Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted
to say that I have really enjoyed surfing around your blog posts.
After all I will be subscribing to your feed and I hope
you write again soon!
شنبه 9 آذر 1398 12:15 ب.ظ
It's very effortless to find out any matter on web as compared to books, as I found
this article at this website.
سه شنبه 5 آذر 1398 02:25 ق.ظ
A fascinating discussion is worth comment. I believe that you ought
to write more on this subject, it might not be a taboo subject but
typically people do not discuss such topics. To the next!

Best wishes!!
شنبه 2 آذر 1398 07:16 ب.ظ
There's certainly a lot to know about this issue.
I love all the points you have made.
سه شنبه 8 آبان 1397 02:10 ب.ظ
http://dsertuynmxda.com/
<a href=http://dsertuynmxda.com/#>which pill works better viagra or cialis</a>
<a href="http://dsertuynmxda.com/#">cialis video</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو